Archiwum NInA - menu szybkiego dostępu

Skip to content
Pokaż menu

Prolog (1)

Opis

Fabularyzowany film dokumentalny, który opowiada o partyzantce na Lubelszczyźnie pod koniec II wojny światowej. Żołnierze Okręgu Armii Krajowej (AK) Lublin opowiadają o swoim dowódcy majorze Hieronimie Dekutowskim pseudonim „Zapora", okolicznościach w jakich objął przywództwo oddziału, jego niewielkiej posturze i autorytecie. Uczestnicy filmu wspominają okres partyzantki, opowiadają jak zorganizowany były oddział, jaką posiadał broń, jak wyglądały sprawy higieny osobistej. Opowiadają o pomocy udzielanej przez okoliczną ludność i należącym do oddziału psie Bimbrze. W filmie jest też mowa o zwycięskiej walce z Niemcami pod Krężnicą Okrągłą oraz braku możliwości przyłączenia się do powstania warszawskiego i rozwiązaniu oddziału. Opowieść partyzantów ilustrują fabularyzowane sceny z życia żołnierzy.

Szczegóły filmu

Informacje podstawowe

Język

  • język oryginału
    pl
  • napisy
    brak
  • lektor
    brak

Informacje prawne

Twórcy

Realizatorzy

Uczestnicy i wykonawcy

Kontakt z archiwistą

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
+

Informacja o licencji

Brak pełnych praw do tego materiału.

Producentem jest TVN S.A.  Maro Joanna  Polańska Grażyna  Szumowski Wojciech 

Skontaktuj się z producentem, aby uzyskać prawa do materiału.