Archiwum NInA - menu szybkiego dostępu

Skip to content
Pokaż menu

Jerzy Małczyński, Jan Rossman, Ryszard Dzięcioł, Stanisław Bohdanowiczem, Zenon Dmochowski

Opis

Audycja Rozgłośni Harcerskiej poświęcona wspomnieniom związanym z działalnością harcerską Jerzego Małczyńskiego, Jana Rossmana, Ryszarda Dzięcioła, Stanisława Bohdanowicza i Zenona Dmochowskiego. Rozmowy z gośćmi prowadzi Wojciech Nowotny.
J. Małczyński opowiada o swoim pierwszym kontakcie z harcerstwem w grupie tzw. wilczków, o działalności w Organizacji Harcerskiej w latach 50. XX wieku oraz o pracy w Rozgłośni Harcerskiej związanej z uczestnictwem w najważniejszych wydarzeniach harcerskich na terenie kraju. Mówi także o spadku atrakcyjności harcerstwa oraz braku jedności moralno-ideowej wśród instruktorów.
J. Rossman stara się odpowiedzieć na pytanie o to, jaki powinien być wzorcowy harcerz. Wyjaśnia dlaczego Aleksander Kamiński ustąpił z funkcji przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego w 1958 roku. Podkreśla, że w życiu należy być wiernym sobie i przyjętym zasadom, powołując się na wiersz „Jeżeli” brytyjskiego poety Ryduarda Kiplinga.
Emerytowany druh R. Dzięcioł mówi o umiejętnościach i cechach, jakie kształtowało harcerstwo za czasów jego działalności, m.in. gospodarność, oszczędność, dbałość o wspólną własność, odpowiedzialność za własne czyny.
Były naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego S. Bohdanowicz mówi o wsparciu harcerzy dla budowy Centrum Zdrowia Dziecka, opisując kolejne etapy patronatu.
Starszy instruktor Związku Harcerstwa Polskiego Z. Dmochowski opowiada o początkach swojej działalności w harcerstwie i jej wpływie na ukształtowanie jego osobowości. Wspomina czasy przynależności do plutonu „Westerplatte” oraz udział w powstaniu warszawskim w szeregach batalionu „Żubr”. Mówi również o swoich kontaktach z harcerstwem po wojnie, m.in w Harcerskiej Służbie Porządkowej, oraz o pracy w redakcji Głosu Szczecińskiego. Komentuje także funkcjonowanie współczesnego harcerstwa.

Szczegóły filmu

Informacje podstawowe

 • tytuł identyfikacyjny
  Jerzy Małczyński, Jan Rossman, Ryszard Dzięcioł, Stanisław Bohdanowiczem, Zenon Dmochowski
 • typ nagrania
  audio
 • czas trwania
  01:03'54"
 • tytuł oryginalny
  Jerzy Małczyński, Jan Rossman, Ryszard Dzięcioł, Jolanta Chełstowska, Stanisław Bohdanowiczem, Zenon Dmochowski

Język

 • język oryginału
  pl
 • napisy
  brak
 • lektor
  brak

Informacje prawne

Uczestnicy i wykonawcy

Kontakt z archiwistą

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
+

Informacja o licencji

Brak pełnych praw do tego materiału.

Producentem jest Rozgłośnia Harcerska 

Skontaktuj się z producentem, aby uzyskać prawa do materiału.