Archiwum NInA - menu szybkiego dostępu

Skip to content
Pokaż menu

Bilans roku 1989 1990-01-01

Opis

Audycja, w której Anna Rzeczycka i Aneta Fuksiewicz podsumowują rok 1989. Dziennikarki chronologicznie przedstawiają wydarzenia jakie miały miejsce w Polsce, w Europie i na świecie w 1989 roku. W materiale jest mowa o początkach zmian demokratycznych w Polsce, upadku muru berlińskiego i zjednoczeniu Niemiec, krwawej rewolucji w Rumunii, sytuacji w Czechosłowacji i republikach radzieckich oraz o rozpadzie bloku wschodniego i końcu zimnej wojny. Opowieść dziennikarek przeplatają archiwalne wypowiedzi uczestników wydarzeń, o których mowa w audycji: Lecha Wałęsy, Bronisława Geremka i Janusza Beksiaka.

Kontakt z archiwistą

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
+

Informacja o licencji

Brak pełnych praw do tego materiału.

Producentem jest Radio France Internationale 

Skontaktuj się z producentem, aby uzyskać prawa do materiału.