Quick Access Menu

Skip to content
Show menu

Prolog (1)

Description

Fabularyzowany film dokumentalny, który opowiada o partyzantce na Lubelszczyźnie pod koniec II wojny światowej. Żołnierze Okręgu Armii Krajowej (AK) Lublin opowiadają o swoim dowódcy majorze Hieronimie Dekutowskim pseudonim „Zapora", okolicznościach w jakich objął przywództwo oddziału, jego niewielkiej posturze i autorytecie. Uczestnicy filmu wspominają okres partyzantki, opowiadają jak zorganizowany były oddział, jaką posiadał broń, jak wyglądały sprawy higieny osobistej. Opowiadają o pomocy udzielanej przez okoliczną ludność i należącym do oddziału psie Bimbrze. W filmie jest też mowa o zwycięskiej walce z Niemcami pod Krężnicą Okrągłą oraz braku możliwości przyłączenia się do powstania warszawskiego i rozwiązaniu oddziału. Opowieść partyzantów ilustrują fabularyzowane sceny z życia żołnierzy.

Film details

Basic information

Language

  • original language
    pl
  • subtitles
    brak
  • voice over
    brak

Legal information

Creators

Producers

Participants and performers

Contact an archivist

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
+

License information

License not available.

Produced by TVN S.A.  Maro Joanna  Polańska Grażyna  Szumowski Wojciech 

Contact the producers to obtain a license for this content.